Hangzhou Realy Tech Novel Coronavirus SARS-Cov-2 Antigen Rapid Test Device saliva 5 ks

Kód: 27769
Akce Novinka Tip
899 Kč –43 %
Realy Tech 1
899 Kč –43 % 510 Kč
Skladem (> 5 ks)
Můžeme doručit do:
22.10.2021

Výjimka pro antigenní testy vydané MZČR podle §4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb.

Tyto testy mají CE certifikaci, splňují 56/2015 Sb. o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky i evropské směrnice 98/79/EHS. Certifikováno v Nizozemí. Garantovaná přesnost výsledku 94 % (při dodržení pokynů v návodu!).

 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Tento test má schválenu vyjímku pro sebetestování MZ ČR.

Tyto testy mají CE certifikaci, splňují 56/2015 Sb. o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky i evropské směrnice 98/79/EHS. Certifikováno v Nizozemí. Garantovaná přesnost výsledku 94 % (při dodržení pokynů v návodu!).

SARS-CoV-2 REALY Antigen Rychlotest sada 5 ks

 

Účel použití

Testovací sada COVID-19 (Metoda koloidního zlata) je imunochromatografický test na koloidní zlato. Test používá protilátku COVID-19 (SARS-CoV-2) (testovací linie T) a protilátku IgG (kontrolní linie C) imobilizované na nitrocelulózovém proužku. Vínově zbarvená konjugovaná podložka obsahuje koloidní zlato konjugované s jinou protilátkou COVID-19 (SARS-CoV-2) konjugovanou s koloidním zlatem a myšími IgG-zlatými konjugáty. Když se do jamky na vzorek přidá zpracovaný pufr obsahující vzorek, spojí se COVID-19 (SARS-CoV-2) s konjugátem protilátky COVID-19 a vznikne komplex antigenu. Tento komplex migruje nitrocelulózovou membránou kapilárním působením. Když se komplex setká s linií protilátky COVID-19 testovací linie T, komplex se zachytí a vytvoří barevně zbarvený proužek, který potvrdí výsledek reaktivního testu. Absence barevného pruhu v testovací oblasti indikuje nereaktivní výsledek testu. Test obsahuje vnitřní kontrolu (linie C), která by měla vykazovat vínově zbarvený pás konjugátu protilátky IgG bez ohledu na vývoj barvy na kterémkoli z dalších testovacích linií. Jinak je výsledek testu neplatný a vzorek musí být znovu otestován novou sadou.

Testy Singclean jsou spolehlivé. Nejedná se o testy dovezené jak českou tak španělskou vládou. Singclean je společnost mající vlastní pobočku ve Švédsku. Firma Singclean vyrábí celou řadu jiných testů (těhotenské, HIV, atd..).

Výhody antigeního testu

1. Výsledky jsou hotové za 10-20 minut

2. Přesný diagnostický nástroj pro aktivní infekci

3. Snadná správa a čtení výsledků

4. Cenově dostupné, není potřeba žádný nástroj

5. Vhodný pro testování v masovém měřítku

PROVEDENÍ TESTU

Před testováním nechejte testovací kazetu, vzorek a pufr pro extrakci antigen rekalibrovat na pokojovou teplotu (15-30 °C) 1. Vyjměte testovací kazetu z uzavřeného fóliového sáčku a použijte ji co nejdříve. Nejlepších výsledků bude dosaženo, pokud je test proveden do jedné hodiny. 2. Umístěte testovací zařízení na čistý a rovný povrch.

Postup testu:

Požádejte pacienta, aby odstranil sekrety na povrchu přední nosní dutiny, aby byla hlava mírně nakloněná a jemně a pomalu zasuňte odběrovou štětičku do přední dutiny nosní(nosní dírky) a několikrát otočte pro správný odběr epiteliálních buněk z hlenu. Zůstaňte několik sekund pro vstřebávání sekretů a poté jemným točením vytáhněte štětičku.

 

Pozitivní:

Pokud se objeví jak kontrolní linie (C), tak testovací linie (T), znamená výsledek přítomnost

Antigen COVID-19 (SARS-CoV-2) ve vzorku. Výsledek je pozitivní COVID-19.

Negativní:

Pokud se objeví pouze kontrolní linie (C), výsledek ukazuje, že ve vzorku nebyly detekovány žádné antigeny COVID-19 (SARS-CoV-2). Výsledek je negativní COVID-19.

Neplatný:

Pokud se kontrolní čára (C) po provedení testu neobjeví, je výsledek považován za neplatný. Nejpravděpodobnějším důvodem selhání kontrolní linky je nedostatečný objem vzorku nebo nesprávné postupy. Zkontrolujte postup a opakujte test s novou testovací soupravou.

Omezení

1. Kdykoli je to možné, použijte čerstvé vzorky.

2. Pozitivní výsledky nevylučují bakteriální infekci ani souběžnou infekci jinými viry.

3. Negativní výsledek může nastat, pokud je množství antigenu COVID-19 přítomného ve vzorku pod detekčními limity testu nebo pokud se nepodařilo odebrat antigen COVID-19 v nosní dutině pacienta.

4. Negativní výsledky nevylučují infekci přípravkem COVID-19 a neměly by být používány jako konečný nebo jediný základ pro rozhodnutí o léčbě nebo řízení pacienta. Negativní výsledky by měly být brány v úvahu v souvislosti s nedávnými expozicemi pacienta, anamnézou a přítomností klinických příznaků a příznaků shodných s COVID-19. Pro přesnější výsledek testu opakujte testy nebo je potvrďte jinými testovacími metodami a doporučují se klinické nálezy.

Varování

1. Tento test není určen pro domácí testování a měl by být prováděn pouze zdravotnickými pracovníky.

2. Optimální výkon testu vyžaduje přísné dodržování postupu testu popsaného v tomto příbalovém listu. Nedostatečný nebo nevhodný odběr, skladování a přeprava vzorků může způsobit nesprávné výsledky testu.

Skladování a stabilita:

Souprava může být skladována při pokojové teplotě nebo v chladu (2 - 30 °C). NEZMRAZUJTE. Testovací sady jsou stabilní a tedy použitelné do data expirace vytištěného na zapečetěném sáčku.

Nepoužívejte po uplynutí data expirace.Testy musí zůstat v uzavřeném sáčku až do použití. Po otevření zataveného sáčku s testem použijte do 30-ti minut. Při delším vystavení vzdušné vlhkosti mohou být výsledky testu chybné. S testem, pipetou a ostatními součástmi je třeba zacházet jako s potencionálně nebezpečným odpadem.

Obsah balení:

  • 5x antigení rychlotest Singclean COVID-19 (metoda koloidního zlata) zatavené se sáčky proti vlhkosti
  • 5x Sterile Swabs - Sterilní výtěry
  • 5x Extrakčních trubiček a kapátka
  • 5x lahvička 2 ml reakčního roztoku pufru (buffer)

Přílohy ke stažení:

  • Návod
  • Grafický prospekt
  • CE certifikace
  • ISO certifikace